DOTACJE UNIJNE


Informujemy, że firma KEMPKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: UDA-RPSL.03.03.00-24-04E4/18-00

Dotacje unijneInformujemy, że firma KEMPKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: POIR.03.04.00-24-0794/20

Dotacje unijneInformujemy, że firma KEMPKA Sp. z o.o. uzyskała wsparcie udzielone przez PFR S.A.

Dotacje PFR